Air Fair

Air Fair

Zakręcone ujęcie Casy , kilka fotografii poczciwego, starego "Antka" (po ponad pól wieku slużby na niebie, wojskowe egzemplarze idą do demoblilu ) i jedna "srebrnego pocisku"- czyli awionetka w drapieżnym ujęciu..
fotografbydgoszcz.com