Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski. Ogólnopolski konkurs fotograficzny

Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski. Ogólnopolski konkurs fotograficzny

 

 

 

Milo mi poinformować, że jestem jednym z partnerów projektu.


Wstęp

Cytując historyków, temat należy rozumieć „jako Rzeczpospolitą w Gnieźnie przez przodków ustanowioną, a Jej obyczaje godne czci i naśladowania‿; dla nas zaś jako „wizję czasów przyszlych, czasów nowych zadań i nowych możliwości‿.
Gniezno, jako swoisty pomost między tradycją, historią a teraźniejszością i przyszlością rozwijającego się miasta; kiedyś centrum kultury, nauki i sztuki ... - może również w przyszlości. Glównie jednak cel turystów ciekawych swoich korzeni.

Organizatorzy

Urząd Miejski w Gnieźnie.
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie

Patronat

Prezydent Miasta Gniezna Jacek KowalskiCele i zalożenia programowe

- utrwalenie w fotografii piękna Gniezna i jego okolic będących kolebką polskiej państwowości;
- ugruntowanie wiedzy historycznej związanej w Gnieznem oraz jego tradycją koronacyjną;
- pokazanie Gniezna jako centrum pielgrzymkowego, turystycznego oraz rozwijającego się ośrodka akademickiego i kulturalnego;
- prezentacja królewskiego Gniezna - Stolicy Prymasowskiej.

Terminarz przebiegu konkursu

Nadeslanie prac 31.12.2011.
Ocena jury 31.01.2012.
Zawiadomienie o wynikach 28.02.2012.
Wernisaż wystawy 23.04.2012.
Termin wystawy 24.04.-30.06.2012.
Zwrot prac niezakwalifikowanych 30.04.2012.
Termin zwrotu wszystkich prac 31.12.2014.

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim brać udzial wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy z kraju i zagranicy.

2. Każdy uczestnik konkursu może nadeslać do 5 prac. Zestawy wielozdjęciowe (max. 5 części) będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgloszeniowej.

3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24 x 30 cm. Do powiększenia należy dolączyć do celów poligraficznych wglądówki (13x18 cm) oraz plik elektroniczny typu JPEG (wielkość max 5 Mpix, 300 dpi) na plycie CD.

4. Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie godlo autora oraz numer zgodny z zapisem w karcie zgloszenia ( w zestawie lamany kolejnym numerem zestawu). Należy podać również rok oraz tytul zdjęcia.

5. Do nadeslanych prac należy dolączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godlem zawierającą dokladnie i czytelnie wypelnioną kartę zgloszenia udzialu w konkursie. Podany w niej adres traktowany będzie jako adres zwrotny przy odsylaniu prac.

6. Prace należy dostarczyć (przeslać) w plaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem podczas przesylki (w tych samych opakowaniach zwrócone zostaną fotografie autorom).

7. Nadeslane prace niespelniające warunków określonych w punktach 2-6 będą zwracane autorom bez przedkladania ich ocenie jury (decyzję tą podejmie komisarz wystawy pokonkursowej wspólnie z dyrektorem konkursu).

8. Organizatorzy traktować będą nadeslane fotografie z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (lub zagubienie) podczas przesylki.

9. Po wstępnym zakwalifikowaniu prac organizatorzy przedstawią je jury, które zdecyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu
- zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej
- zakwalifikowaniu prac do katalogu wystawy
- przyznaniu nagród:

Grand Prix wartość: 6.ooo,- zl
I miejsce kat. profesjonalistów. 5.ooo,- zl
I miejsce w konkursie otwartym 4.ooo,- zl
II miejsce (2 kategorie) po 3.ooo,- zl
III miejsce (2 kategorie) po 1.5oo,- zl
Nagrody i wyróżnienia rzeczowe sponsorowane.
Jury zastrzega sobie prawo do innego rozdzialu nagród w ramach ustalonych kategorii.

10. Jurorom przysluguje prawo kwalifikowania do nagród oraz na wystawę pojedynczych zdjęć z zestawu autorskiego.

11. Fotografie nagrodzone i wyróżnione przechodzą na wlasność Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie z zachowaniem praw autorskich.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezplatnej reprodukcji prac w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej.

13. Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy pokonkursowej w galeriach krajowych i zagranicznych.

14. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz katalog.

15. Nadeslanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz decyzji jury.

16. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku na adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
ul. łubieńskiego 11
62-2oo Gniezno
Dopisek na opakowaniu: „KRÓLEWSKIE GNIEZNO‿

17. Informacji i odpowiedzi na pytania udziela dyrektor konkursu Pawel Kostusiak email: dyrektor@mok.gniezno.pl .

Z A P R A S Z A M Y !