POMOC GłODUJĄCYM W AFRYCE - UNICEF

POMOC GłODUJĄCYM W AFRYCE - UNICEF


 
https://www.unicef.pl/wplaty?id=37


W Rogu Afryki panuje największa od 60 lat susza. Ponad 2 miliony niedożywionych dzieci w wieku do 5 lat potrzebuje natychmiastowej pomocy.